Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda
 • VAN İŞGEM Proje Yürütücüsü: VANSİAD (Van Sanayici ve İş Adamları Derneği)
 • VAN İŞGEM Proje Süreci: 

-2004 Yılında Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca ÖSDP-1 kapsamında ilimizde tanıtımı yapılan İŞGEM Projesine Van Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak talipli olunmuş.

– Dünya Bankası Finansmanı ile Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve KOSGEB tarafından açılan ihaleye Van Sanayici ve İş Adamları Derneğince hazırlanıp sunulan VAN İŞGEM proje teklifi 2004 yılının 12. ayında kabul edilmiştir.

– İlimizde 2 Yıl boyunca kapalı duran Sümerbank Van Deri ve Kundura Fabrikasına ait arazi ve üzerindeki gayrimenkuller Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile İŞGEM olarak kullanılmak kaydıyla 30.12.2004 Tarihinde KOSGEB başkanlığı’na devredilmiştir.

– KOSGEB ile VANSİAD arasında 14.01.2005 tarihinde yapılan protokol ile söz konusu yerin kullanımı İŞGEM olarak kullanılmak üzere VANSİAD’ a tahsis edilmiştir. Yapılan tahsis 2016 yılından başlamak üzere 15 yıllığına yenilenmiştir.

– Proje VANSİAD tarafından kurulan VAN İŞGEM (Van Teknoloji İş Geliştirme Ve Girişim Hizmetleri Limited Şirketi) tarafından yürütülmektedir.

– Van İşgem projesine 2005 yılı 6. ayından itibaren girişimci alınmaya başlanmış ve proje çerçevesinde ön görülen hedeflerin (Girişimci ve istihdam sayısı) tamamı zamanından önce yerine getirilmiştir.

– 2011 Yılında ilimizde yaşanan depreme kadar % 100 doluluk ve 350 kişilik istihdam ile faaliyet sürdüren VAN İŞGEM deprem sürecinde ve sonrasında ciddi sıkıntılar yaşamıştır.

– 2009 Yılından itibaren yürütülen ve 2016 yılında başlatılan VAN İŞGEM BÜYÜYOR projemiz ile girişimci sayısının 60 çalışan sayısının ise 600 ün üzerinde olması hedeflenmiş ayrıca proje sonucunda sağlanan eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile başarı grafiğinin daha fazla yükseltilmesi ve diğer İŞGEM lere örnek teşkil etmesi hedeflenmektedir. 

 • Niçin VAN İŞGEM

Günümüzde birçok dünya ülkesinde başarı ile uygulanmakta olan ve ülkemizde yeni oluşan iş geliştirme merkezleri, özellikle bölgemizde yaşanan işsizlik ve ekonomik sıkıntıların aşılmasında ve sanayinin gelişmesinde olumlu etki sağlayarak, iyi bir örnek teşkil etmesi hedeflenmiş ve bu hedef yapılan başarılı çalışmalar ile kısa sürede gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca ilin sanayisinin gelişmemesinde il’ de yeterli yan sanayinin olmamasının büyük etken olduğu bu aşamada büyük sanayi yatırımların yapılmasının söz konusu olmayacağı tespit edilmiş, bu kapsamda İŞGEM çalışmasının ilimizde büyük yatırımların yapılabilmesi için bir alt yapı ve yan sanayi oluşturacağı gerçeği gözlemlenmiştir.

 • VAN İŞGEMProje Uygulama Alanı

Toplam 200.000 M2 lik arazi üzerinde 11.400 M’2 Kapalı Alana sahip mekan;

– Firmalara tahsis edilen iş yerleri

– Danışmanlık, internet, kütüphane ve ofis hizmetlerinin verildiği idari bina

– Firma sahiplerine ve çalışanlarına 100 Tl kira bedeli ile tahsis edilen lojmanlar (Deprem sonrası kullanım dışı kalmıştır)

– Firmalara verilen eğitimlerde ve toplantılarda kullanılan çok amaçlı salondan oluşmaktadır.

 •  VAN İŞGEM İŞBİRLİKLERİ

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Kurul Üyeliği

 1. Yıl Üniversitesi TEKNOKENT Ortaklığı ve Yönetim Kurul Üyeliği

Türkiye İŞGEM ler Birliği Derneği Yönetim Kurul Üyeliği

Van Valiliği Mikro Kredi Projesi Danışma Kurul Üyeliği

Van Cumhuriyet Savcılığı Koruma Kurul Üyeliği

Van 100. Yıl Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurul Üyeliği

Van Ekonomi Konseyi Kurul Üyeliği

Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Van Eğitim Parkı Yönetim Kurul Üyeliği

Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı Van Temsilciliği

 • VAN İŞGEM Firma Sektörel Dağılımı

– VAN İŞGEM de proje kabullerinde sektör ayrımı yapılmamakta olup, bir çok sektörde ve çoğunluğu bölgede ilk olmak üzere imalatlar yer alarak üretim gerçekleştirilmektedir.

 • VAN İŞGEM KADIN GİRİŞİMCİLERİ

Proje başlangıcında İŞGEM de yer alacak projelerden en az %40 ının kadın girişimci olması hedeflenmesine rağmen, yeterli kadın girişimci başvurusu sağlanamamıştır.

 • GİRİŞİMCİLERE VERİLEN ORTAK HİZMETLER

– EĞİTİM SALONU : 30 kişilik eğitim salonunda, eğitimler ve girişimciler ile yapılan toplantıların yanı sıra yapılan birçok etkinlikte kullanılmaktadır.

– ORTAK KULLANIM OFİSİ :Girişimcilerin müşteri görüşmeleri ve bir takım ofis çalışmalarını yürütmeleri için İdari binada düzenlediğimiz ortak kullanım ofisimiz girişimcilerimiz tarafından kullanılmaktadır.

– FAX/FOTOKOPİ/İNTERNET : İdari binada yer alan internet ve fax ile fotokopi cihazlarımızdan girişimcilerimiz faydalanmaktadırlar, ayrıca firmaların ihtiyaç duydukları yazışmalar ve bilgisayar çıktıları konusunda firmalarımıza sekretarya olarak hizmet verilmektedir.

– SAĞLIK KABİNİ : İdari binada oluşturulan sağlık kabinimizde emekli bir hemşire  tarafından ücret karşılığı iğne, pansuman, dikiş ve acil müdahale gerektiren durumlarda hizmet verilmekte iken 2011 depreminden sonra bu hizmete geçici olarak ara verilmiştir.

– ORTAK KULLANIM ALANLARI : İşgem kampus alanında bulunan Futbol sahası, basketbol sahası girişimci firma sahipleri ile çalışanların kullanımına sunulmuş, Havuz başı ise yeni proje ile yeniden yapılandırılarak Kafe & Restoran olarak İşgem çalışanlarına hizmet vermeye devam edecektir.

– LOJMAN :İşgem kampus alanı içinde bulunan 30 adet konut onarılarak girişimcilere ve çalışanlarına uygun fiyatlarla (100 TL/AY) kullanımına sunulmuş fakat depremde binaların ağır hasar alması nedeni ile bu hizmetimiz sonlandırılmıştır.

 • DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

– Van İşgem bünyesinde yer alan firmalarımız ciddi anlamda farklı konularda danışmanlık ihtiyacı duymaktadırlar, bu konuda işgem olarak girişimcilerimize İş Planı hazırlama, Stratejik yol haritası hazırlama ve makine ekipman temini ile Pazar araştırması gibi ihtiyaç duydukları benzeri konularda ciddi katkı sağlanmaktadır.

– İşgem’e yapılan proje müracaatları yönetim kurulu tarafından incelenerek ve gerekli araştırmalar yapılarak sürdürülebilir olmayan projeler için projede öngörmedikleri konular hakkında proje sahipleri bilgilendirilmiş ve yanlış yatırım yapmaları engellenmek suretiyle danışmanlık hizmeti verilmektedir.

– Kendi illerinde İŞGEM kurmak isteyen ve bu konuda bizden destek talep eden İŞGEM kurucuları ile yapılan görüşmelerde deneyimlerimiz aktarılmakta ayrıca hazırladıkları projeler incelenerek gerekli katkı sağlanmaktadır.

 • GİRİŞİMCİLERİN BİLGİ, FİNANS VE DİĞER KAYNAKLARA ERİŞİMİ

– İlimizdeki Kamu ve Özel banka müdürleri ile Kredi Kooperatifi yetkilileri İŞGEM’e davet edilerek, kendilerine proje hakkında bilgi verilmek sureti ile girişimcilerimize destek olmaları istenmekte, yapılan bu görüşmeler neticesinde girişimcilerimize uygun kredi sağlanmaktadır.

 • GİRİŞİMCİLERE VERİLEN EĞİTİM HİZMETLERİ:

– İŞGEM projesine başlarken hedeflediğimiz yeterli düzeyde eğitimli girişimci ve eğitimli çalışana sahip firmalar oluşturduğumuz takdirde İŞGEM projesinin başarılı olacağı inancımızı sürdürerek eğitim konusundaki faaliyetlerimizi aşağıda yazılı konularda vermeye çalışmaktayız.

– İş Planı Hazırlama Eğitimi

– Pazarlama ve Teknikleri Eğitimi

– Bilgisayarlı Ticari Paket Program Eğitimi

– Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

– İthalat ve İhracat Eğitimi

– Uluslar arası Pazar Araştırması Eğitimi

– İş Hayatında Başarılı Olmanın Sırları Eğitimi

– Yangın Müdahale Eğitimi ve Tatbikatı

 • REKLAM VE PAZARLAMA ÇALIŞMALARI

 – İŞGEM bünyesindeki firmaların ve ürünlerinin yer aldığı katalog çalışmaları ile ortak reklam çalışmaları yapılmaktadır.

– İŞGEM bünyesindeki firmalarda oluşturulan dayanışma ve işbirliği kültürü neticesinde firmalar kendi aralarında pazarlama, ve reklam çalışmaları konularında ciddi bir dayanışma örneği sergilemeleri sağlanmaktadır.

– Yerel gazete sahipleri İŞGEM’e davet edilerek projeye destek istenmekte ve gazetelerde tam sayfa İŞGEM ve firmaların ücretsiz reklamları yayınlanarak reklam çalışması yapılmaktadır.

– Dünya gazetesi ile ortaklaşa düzenlenen İŞGEM ek’i ile Türkiye genelinde Van İŞGEM ve firmalarının tanıtım çalışması yapılmıştır.

– Dünya gazetesine yaptırılan ve ilin turizm tanıtımının yapılmasını amaçlayan katalog çalışmasına İŞGEM olarak destek verilmiş ayrıca hazırlanan katalog’ da işgem de üretim yapan firmaların listesi yayınlanarak reklam çalışmalarına katkı sunulmuştur.

– Van 100. Yıl Üniversitesi’nde düzenlenen 3 günlük Girişimcilik ve Kariyer Günleri etkinliği süresince açılan stantlarda firmaların ürün tanıtımı ve satışı gerçekleştirilmiştir.

– İlimizde düzenlenen Van Asya Uluslararası İpekyolu Turizm, Ticaret ve Sanayi Fuarına Van İşgem olarak katılım gerçekleştirilerek firmaların ve ürünlerinin tanıtımı sağlanmaktadır.

– Yerel ve ulusal basına verilen demeçler ve yapılan programlar sonucunda Van İşgem’in ve girişimcilerin tanıtımı yapılmaktadır.

– Van İşgem adına yapılan Web sayfası ile firmalarımızın ve ürünlerinin tanıtımı yapılmaktadır.

– İlimizdeki bazı kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duydukları ürünleri İşgem firmalarından temin etmeleri sağlanarak işletmelerimizin pazarlamalarına katkı sağlanmaktadır.

– Şehir merkezinde tanıtım amacı ile 2 ay süreli İŞGEM SHOWROOM açılmış, burada İşgem firmalarında üretilen ürünlerin ve firmaların tanıtımı ve satışı yapılmış, ayrıca girişimcilerimizin ticari bağlantı kurmaları sağlanmıştır.

 • VAN İŞGEM SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ

– Van İŞGEM projesi sadece bölge ekonomisine katkı hedefi ile yola çıkmadı bu nedenle ilin ihtiyacı olan konularda sosyal sorumluluk bilinci ile birçok faaliyet gerçekleştirilmektedir.

– VAN İŞGEM Tarafından Van 100. Yıl Üniversitesi’nde “Girişimcilik ve Kariyer Günleri” adı altında düzenlenen etkinlikler ile üniversite öğrencilerine mezuniyet sonrası kendi işlerini kurmayı düşündürmek ve kendi işlerini kurmayı düşünmeleri halinde nerden ne tür destek alabilecekleri konusunda bilgilendirmek, ayrıca kendi işini kurmayı düşünmeyenler için de özel sektörde ne tür nitelikte insan kaynağına ihtiyaç duyulduğu konusunda bilgi verilerek kendilerini bu konuda yetiştirmelerini sağlamak için etkinlikler düzenlenmektedir.

– Van Türk Musiki Derneği ile ortaklaşa farklı zamanlarda düzenlenen konserlerde İŞGEM ve girişimci firmalar olarak katkıda bulunulmakta, girişimcilerin ve çalışanlarının konsere katılımı sağlanarak, moral ve motivasyonlarının artırılması ile ilde kültürel bir etkinliğin yaygınlaşmasına katkı sağlanmakta aynı zamanda İŞGEM de üretilen ürünlerin tanıtımı yapılmaktadır.

– Eğitim Gönüllüleri Vakfı Van şubesinin etkinliklerine Van İşgem olarak bünyemizde üretilen ürünlerden katkı sağlayarak çalışmalarına destek olunmakta, ayrıca Eğitim Gönüllüleri Vakfı gönüllüleri ve öğrencilerine belirli zamanlarda İŞGEM deki işletmeler gezdirilerek girişimcilik konusunda farkındalık çalışması yapılmakta.

– Van Valiliğince yürütülen mikro kredi çalışmasına katkı sağlanarak projede yer alınmış ileriki aşamada mikro kredi projesinden faydalanarak kendi işini kuran ve başarılı olan girişimcilerin Van İşgemde işletmelerini büyütmelerinin sağlanması hedeflenmiştir.

– Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneğine ofis ve donanım desteği verilerek faaliyetlerine destek olunmakta, ayrıca derneğin yürütmüş olduğu eğitim çalışmalarına katkı sağlanmakla birlikte İŞGEM de oluşturulan atölyede dernek üyesi engellilere galoş üretimi yaptırılmıştır.

– Toplum Gönüllüleri Vakfı ve AVEA İşbirliği ile Van 100. Yıl Üniversitesinde yürütülen “Hayatımın Fikri Projesi” nde İşgem olarak yer alınarak gençlere bu konuda farkındalık çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.

– “VANSİAD- İŞGEM Kişisel Gelişim Semineri” adı altında her yıl düzenlenen etkinliklere toplumda önemli başarılar elde etmiş kişiler davet edilerek başarı öyküleri anlattırılmakta ve insanlarımızın moral ve motivasyonlarının artırılması sağlanmaktadır.

– İlimizde mesleki eğitim veren kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilen METEF Fuarına (Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı) İŞGEM olarak katkı sağlanmakta ve fuarda açılan İşgem Standında firmalarımızın ürün tanıtımı ve satışı gerçekleştirilmektedir.

– İlimizde faaliyet gösteren birçok okul ile yapılan ortak çalışmada, öğrencilere İşgem firmalarında staj yaptırılarak mesleki becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanmakta, ayrıca öğrencilere İşgem deki firmalar gezdirilerek mesleki yönlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

– Kızılay Kan Bankasına kan temini ve bu konuda İşgem çalışanlarının duyarlılığının artırılması için Kızılay ile yapılan ortaklaşa çalışmada her yıl İşgemde oluşturulan geçici kan toplama merkezi aracılığı ile Kızılaya kan temin edilmektedir.

– Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Toplum Destekli Polis biriminin yapmış olduğu sosyal faaliyetlere destek verilerek vatandaş polis kaynaşmasına katkı sağlanmaktadır.

– Sosyal sorumluluk duygusunun geliştirilmesi amacı ile İŞGEM öncülüğünde girişimcilerin katkısıyla her yıl ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi yardımı yapılmaktadır.

– İşgem de yer alan girişimcilerle ve çalışanlar ile her yıl düzenli olarak geleneksel iftar yemekleri düzenlenmekte ayrıca her ay toplantı yapılarak kaynaşmaları ve işbirlikleri sağlanmaktadır.

 •  İŞGEM PROJE ÇIKTILARI
 • Türkiye genelinde kurulan işgemler yasal bir alt yapıya sahip olmadıklarından özellikle vergilendirme ile kullanılan enerji maliyetleri konusunda yaşanan sıkıntılar projenin başarı grafiğinin yükselmesini ciddi anlamda olumsuz etkilemektedir.
 • Sanayinin fazla gelişmemesi nedeni ile İşsizliğin had safhada olduğu ve bu sorunun beraberinde getirdiği, bir takım sıkıntıların yaşandığı ilimizde, yürütülen bu çalışma, yereldeki bir sivil toplum örgütünün kamu işbirliği ile sorunların çözümünde sağlayabileceği katkıyı gösterme adına önemli bir örnek teşkil etmiştir.
 • İşgem bünyesinde yer alan girişimci profilinde yapılan analiz sonucu iyi bir iş fikrine veya becerisine sahip olup ta yeterli imkanı veya cesareti olmayan insanların var olduğu tespit edilmiş ve bu tarz projeler ile girişimci insanların sayısının artırılabileceği kanıtlanmıştır.
 • Sanayisi yok denecek düzeyde olan ilimizde İşgem bir sanayi alt yapı çalışması olmuştur. Sağlam temeller üzerine kurulmuş sağlıklı büyüyen firmaların bir müddet sonra organize sanayide yer almalarını sağlayarak ilin sosyoekonomik gelişimine ciddi katkı sağlanmaktadır.
 • İşgem bünyesindeki girişimcilerle yapılan toplantılar verilen eğitimler ve çok farklı sektör ve kuruluşlardan gelen insanların İşgemi ziyaretleri esnasında oluşturulan sinerji neticesinde, girişimcilerimizin bakış açıları değişmiş hatta sıkça iş planlarındaki hedeflerini güncelleme ihtiyacını doğurmuş ayrıca profesyonelce düşünen, üreten, yöneten işletmeler oluşturulmasına katkı sağlamıştır.
 • İşgem bünyesinde yer alan firmaların kullandığı “bir işgem kuruluşudur” logosu firmalara ve ürettikleri ürünlere ciddi bir imaj sağlamıştır. Sağlanan bu imaj ise pazarlarının genişlemesinde önemli bir etken olmuştur.
 •  ÖNERİLER :
 • Hazırlanacak olan işgemler yasasında işgem yürütücü kuruluşu ile işgemde yer alan firmalara ciddi anlamda vergi muafiyetleri ile ucuz enerji sağlandığı takdirde İŞGEM projelerindeki başarı grafiği ciddi anlamda gelişme gösterebilir.
 • KOSGEB desteklerinde İşgem bünyesinde yer alan firmalara bir takım istisnalar sağlanması ve destek sürecinin hızlandırılması ile İŞGEM firmalarının daha kısa sürede gelişimini sağlayarak başarı hikayelerini artırabilir.
 • İŞGEM arasında işbirliğinin sağlanması ve diyaloğun artırılması için proje çerçevesinde bir takım ortak faaliyet ve etkinliklerin oluşturulması ticari işbirliğinin yanı sıra yeni iş fikirlerinin üretilmesine neden olacaktır.
 • Türkiye de ihtiyaç duyulan yerlerde yeni işgemler kurulurken tahsis edilen mekanın kiralık yerine kamuya ait atıl durumdaki mekanların bedelsiz kullanılması, işgemlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır, ayrıca yeni işgem proje müracaatları değerlendirilirken proje sahiplerinin yeterliliği ve gönüllülüğü göz önüne alınarak yapılacak bir değerlendirme Türkiyede başarılı işgemlerin sayısını artıracak ve iyi örnekler oluşmasına katkı sağlayacaktır.
 • Türkiyede yeni kurulacak olan İşgemlerin proje aşamasında başarılı İŞGEM lerin görüş ve önerileri alınarak, sürece dahil edilmeleri İŞGEM lerin başarı grafiğinin yükselmesinde etken olacaktır.

-2004 Yılında Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca ÖSDP-1 kapsamında ilimizde tanıtımı yapılan İŞGEM Projesine Van Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak talipli olunmuş.– Dünya Bankası Finansmanı ile Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve KOSGEB tarafından açılan ihaleye Van Sanayici ve İş Adamları Derneğince hazırlanıp sunulan VAN İŞGEM proje teklifi 2004 yılının 12. ayında kabul edilmiştir.

 • 0 (432) 2173191

 • 0 (432) 2171312

 • info@vanisgemcom.tr

 • Süphan Mah.İşgem 1.sok.No:13 Edremit Van /Türkiye

 • Hafta İçi: 09:00 - 19:30 Arası.
  Cumartesi: 09:00 - 18:00 Arası.
  Pazar: Kapalı